Top menu

Disclaimer

Camerafilterstore.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigensdomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Camerafilterstore.nl. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Camerafilterstore.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Deze website kan links bevatten naar websites die niet van Camerafilterstore.nl zijn. Camerafilterstore.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite. Door Camerafilterstore.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Camerafilterstore.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.